Mục vụ âm nhạc Psalm Music & David Dong 1988-2019

Mục sư David Dong tên thật là Trương Hoàng Giang Đông ( lấy bút danh David Dong từ năm 1990). Sinh ngày 30 tháng 07 năm 1970 tại Sài Gòn. Sinh trưởng và lớn lên trong gia đình cơ đốc yêu mến Chúa với truyền thống hầu việc Chúa lâu đời. Là cháu cố của cụ Phạm Quang Nghiêm (nguyên là Hội đồng hàng tỉnh Cần Thơ), tiếp nối sự kêu gọi Thiên Thượng của các thế hệ cha ông, cậu, dì như cố mục sư Phạm Văn Năm, MS Nguyễn Anh Tài, MS Phạm Quang Trực, MS Lê Thị Hồng An, MS Nguyễn Thành Nguyên (Hoa Kỳ)…  David Dong đã chọn Am Nhạc như một thiên hướng mà Đức Chúa Trời ban cho từ khi còn bé để tiếp tục hầu việc Chúa Jesus trên tinh thần : “ …ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.” ( Giô-suê 24:15) Continue reading “Mục vụ âm nhạc Psalm Music & David Dong 1988-2019”

Mục đích và phương tiện (thơ Thanh Hữu)

 Nếu Chúa sống ở ngày nay,
Ngài có sử dụng “wifi” không Ngài ?
Ngài có xử dụng máy bay ?
Để đi thăm viếng, giảng rao Tin lành ?
Sử dụng mạng lưới chạy nhanh ?
“TV” trưc tuyến, truyền thanh nhiều người ?
“Cell-phone” cầu nguyện cho người ?

Continue reading “Mục đích và phương tiện (thơ Thanh Hữu)”

Ước Có Ngày Về (thơ – Rev Phan Phước Lành)

ƯỚC CÓ NGÀY VỀ

Có những buổi chiều
Tay đan tay nhẹ bước trên đường dập dìu
Lá trãi thảm vàng
Cùng tung cánh uyên ương bên nhau hát vang
Ôm ấp một trời
Trọn chia sẻ yêu thương cho nhau cuộc đời
Giữ mãi tình này
Hạnh phúc trổ hoa trong tâm hồn ngất ngây.

Continue reading “Ước Có Ngày Về (thơ – Rev Phan Phước Lành)”